หน้าแรก บริการเว็บโฮสติ้ง บริการ SSL บริการอีเมล์เพื่อธุรกิจ ช่องทางการชำระเงิน ยืนยันการชำระเงิน ติดต่อเรา
dotsiam logo

เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน (Manage Domain)  |  เข้าสู่ระบบตัวแทนจำหน่าย (reseller) 

บริการจดโดเมน
หน้าแรกดอทสยาม
ย้ายโดเมน
ต่ออายุโดเมน
ราคาโดเมน
โปรโมชั่นพิเศษ
จดโดเมนระบบเติมเงิน
เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน
WHOIS โดเมน
บริการตัวแทนจำหน่าย
หน้าแรก reseller
เปรียบเทียบราคา
โปรโมชั่นพิเศษ
บริการของเรา
ขั้นตอนเริ่มใช้บริการ
ข้อแนะนำการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ reseller
สมัครใช้บริการ
บริการเสริม
บริการเว็บโฮสติ้ง
บริการใบรับรอง SSL
สั่งซื้อ DirectAdmin
บริการ Colocation
บริการลูกค้า
ช่องทางการชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงิน
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
นโยบายการคืนเงิน
ติดต่อดอทสยาม

Dotsiam accepts PayPal, VISA, MasterCard and American Express


Refund Policy

สินค้ากลุ่มที่ไม่ใช่โดเมนเนม (Non-Domain Name Products)

กรณีที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มีนโยบายคืนเงิน (Refund, Money Back Guarantee) อาทิ โฮสติ้ง, ใบอนุญาตความปลอดภัย, อีเมล, เว็บไซต์สำเร็จรูป สินค้าเหล่านี้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก โดยนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับอีเมลยืนยันจากทางระบบ

การขอคืนเงิน กรณีรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ใช้บริการจะต้องส่ง (1) เอกสารที่ได้ชำระเงินสำหรับรายการที่จะขอคืนเงิน และ (2) เอกสารยืนยันตัวบุคคล ได้แก่ หน้าบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยส่งอีเมลมาที่ support@dotsiam.com อย่างช้าที่สุด คือ 24 ชั่วโมง ก่อนจะครบกำหนด 30 วัน โดยช่องทางนี้จะมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ (ขั้นต่ำ 100 บาท)

การขอคืนเงิน กรณีรับเป็นเครดิตเพื่อใช้งานในระบบ จะได้รับเครดิตเท่ากับมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ โดยเป็นมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่รวมภาษี และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ

หากบริษัท ฯ พบว่าการขอเงินคืน มีเจตจาสร้างความเสียหายกับระบบ หรือมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ทีผิดต่อกฏข้อบังคับ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สินค้าโดเมนเนม (Domain Name Products)

การขอคืนเงิน จะไม่สามารถรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ สามารถรับเป็นเครดิตเพื่อใช้งานในระบบเท่านั้น โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าของโดเมนเนมที่สั่งซื้อ ซึ่งไม่รวมภาษี และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ โดยมูลค่าเครดิตที่ได้รับจะถูกหักค่าธรรมเนียม (Registry Deletion Fee) ประมาณ 100 บาท

การขอคืนเงิน จะต้องดำเนินการภายในช่วงเวลาที่ Registry กำหนด โดยศึกษารายละเอียดได้จาก ลิงค์ ภายใต้หัวข้อ Money Back Grace Period (Days)

ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าโดเมนเนมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอีเมลมาที่ support@dotsiam.com อย่างช้าที่สุด คือ 24 ชั่วโมง ก่อนจะครบกำหนดที่ทาง Registry กำหนด

สินค้าและบริการ
บริการจดโดเมน
บริการตัวแทนจำหน่าย
เกี่ยวกับดอทสยาม
ICANN Accredited Registrar จดโดเมน .COM จดโดเมน .ORG จดโดเมน .INFO จดโดเมน .BIZ จดโดเมน .NAME จดโดเมน .IN จดโดเมน
จดโดเมน .cloud จดโดเมน .cc จดโดเมน .TV จดโดเมน .MOBI จดโดเมน .ASIA จดโดเมน .US